KONSULTACJE psychologiczne

Psycholog dzieci

Konsultacje psychologiczne


dla dzieci i młodzieży
Ruda Śląska

Konsultacje psychologiczne to profesjonalne spotkania z psychologiem, których celem jest kompleksowe spojrzenie i zrozumienie różnorodnych trudności emocjonalnych, behawioralnych, czy rozwojowych, jakich doświadczają dzieci i młodzież. 

Konsultacje obejmują diagnozę problemu za pomocą szczegółowego wywiadu z rodzicami (1-2 spotkania), a następnie, dzięki nawiązaniu zaufanej relacji, realizowane są z dzieckiem. Konsultacje dotyczą nie tylko samej diagnozy, ale również formułowania przez psychologa adekwatnych zaleceń i strategii działania. Psycholog może również pracować z dzieckiem, pomagając zrozumieć mu siebie, rozwijać umiejętności radzenia sobie z trudnościami oraz wspierać rozwój. Praca z dzieckiem to jednak też praca z rodzicem – wspólnie działamy, by zarówno dziecko, jak i rodzic, otrzymał adekwatną pomoc.

Kiedy zgłosić się na konsultację psychologiczną?

  • kiedy występują trudności szkolne
  • przy zmianach i konfliktach rodzinnych, np. rozwód
  • gdy występują trudności emocjonalne, np. nasilony lęk czy obniżony nastrój
  • kiedy pojawiają się trudności behawioralne, np. przejawy agresji
  • gdy występują jakiekolwiek niepokojące zachowania dziecka, które wymagają sprawdzenia. 

 

Konsultacje psychologiczne dla dzieci w Centrum prowadzi:

Konsultacje psychologiczne dla młodzieży powyżej 12 r.ż. w Centrum prowadzi:

*W przypadku kłopotów z umówieniem wizyty, zachęcamy do kontaktu mailowego: kontakt@co-dobrego.pl