TERAPIA młodzieży

Terapia dla młodzieży

Terapia dla młodzieży Ruda Śląska

Skierowana jest do osób, które mają obniżony nastrój, przeżywają lęki, doświadczyły urazów i traum, są w kryzysie. Jej celem jest zrozumienie przyczyn przeżywanych problemów, specyfiki osobistych reakcji, a także wypracowanie nowych sposobów radzenia sobie, umożliwiających doświadczanie satysfakcji z życia. 

Rozpoczęcie procesu terapeutycznego poprzedzają konsultacje (od 1 do 3). Służą zdefiniowaniu problemu i zapoznaniu się. Terapeuta przeprowadza wstępny wywiad, a także upewnia się, czy jest odpowiednią osobą do udzielania wsparcia w danej sytuacji. Klient również sprawdza, czy ma gotowość pracować z danym terapeutą. 

Jeśli obie strony wyrażą chęć do współpracy – zawierają kontrakt. Określa on cele terapii, ilość spotkań, sposób płatności, zasady odwoływania spotkań i kończenia procesu.

Sesja trwa 50 minut. Czas trwania całego procesu terapii, w zależności od ustalonego celu terapeutycznego: od kilku do kilkudziesięciu sesji. Sesje mogą odbywać się co tydzień w zależności od potrzeb. Mogą mieć miejsce w gabinecie lub online

Wsparcie indywidualne/terapię młodzieży w Centrum prowadzą:

*W przypadku kłopotów z umówieniem wizyty, zachęcamy do kontaktu mailowego: kontakt@co-dobrego.pl