TERAPIA DOROSŁYCH

Terapia dla dorosłych

Terapia Ruda Śląska

Skierowana jest do osób, które mają obniżony nastrój, przeżywają lęki, doświadczyły urazów i traum, są w kryzysie. Jej celem jest zrozumienie przyczyn przeżywanych problemów, specyfiki osobistych reakcji, a także wypracowanie nowych sposobów radzenia sobie, umożliwiających doświadczanie satysfakcji z życia.

Rozpoczęcie procesu terapeutycznego poprzedza co najmniej jedna konsultacja. Służy ona zdefiniowaniu problemu i zapoznaniu się. Terapeuta przeprowadza wstępny wywiad, a także upewnia się, czy jest odpowiednią osobą do udzielania wsparcia w danej sytuacji. Proces konsultacyjny trwa od 1 do 3 spotkań. Jeśli obie strony wyrażą chęć i gotowość do współpracy – zawierają kontrakt. Określa on cele terapii, ilość spotkań, sposób płatności, zasady odwoływania spotkań i kończenia procesu.

Sesja trwa 50 minut. Czas trwania całego procesu terapii, w zależności od ustalonego celu terapeutycznego: od kilku do kilkudziesięciu sesji. Sesje mogą odbywać się co tydzień w zależności od potrzeb. Mogą mieć miejsce w gabinecie lub online.

Wsparcie indywidualne/terapię dorosłych w Centrum prowadzą:

*W przypadku kłopotów z umówieniem wizyty, zachęcamy do kontaktu mailowego: kontakt@co-dobrego.pl