KIDS' SKILLS

Kids' Skills

Terapia dzieci Kids' Skills Ruda Śląska

Spotkania przeznaczone dla dzieci od 6 roku życia, które mają trudność z opanowaniem nowych ważnych umiejętności lub zaburzenia koncentracji, zaburzenia lękowe, wybuchy złości, problemy z jedzeniem i snem. Prowadzone są z zastosowaniem metody Kids’Skills, opracowanej przez fińskiego psychiatrę i psychoterapeutę dr. Bena Furmana. Polega ona na przeformułowaniu problemu, z którym mierzy się dziecko w nową umiejętność, której się uczy. Służy temu 15 kroków. 

Podczas spotkań dziecko uświadamia sobie korzyści płynące z opanowania nowej umiejętności, zyskuje wsparcie bliższego otoczenia, poznaje swoje mocne strony, co z kolei pomaga podtrzymać motywację i osiągnąć obrany cel.

Spotkania poprzedza konsultacja z rodzicami, której celem jest zebranie informacji na temat funkcjonowania dziecka. Jeśli obie strony (dziecko i rodzic oraz terapeuta) wyrażą chęć i gotowość do współpracy – zawierają kontrakt. Określa on cele, ilość spotkań i sposoby ich odwoływania, sposób płatności oraz formy zaangażowania rodzica w proces. 

Spotkanie trwa 50 minut. Czas trwania całego procesu: od kilku do kilkunastu spotkań.

Spotkania odbywają się z częstotliwością co tydzień/2 tygodnie, o określonej z terapeutą porze. 

Wsparcie indywidualne dzieci w Centrum prowadzą:

*W przypadku kłopotów z umówieniem wizyty, zachęcamy do kontaktu mailowego: kontakt@co-dobrego.pl