JAK PRACUJEMY

TERAPIA SKONCENTROWANA NA ROZWIĄZANIACH

TSR – Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach

 • koncentruje się na: zasobach klienta i jego mocnych stronach, a nie deficytach i zaburzeniach
 • celach klienta i zmianie, którą chce osiągnąć, a nie na problemach
 • na jego dotychczasowych osiągnięciach, a nie na porażkach
 • na wyjątkach od sytuacji problemowych, a nie na częstotliwości występowania problemów i ich rozmiarach.
Centrum Terapii i Rozwoju Co Dobrego? Ruda Śląska wnętrza gabinetu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR)

Historią życia klienta zajmuje się tylko w kontekście wyodrębnienia jego mocnych strony, cennych doświadczeń i sposobów radzenia sobie z wcześniejszymi kryzysami.

Pomaga w znalezieniu rozwiązań, wyznaczaniu i realizowaniu celów, budowaniu motywacji do ich osiągania w myśl założeń: 

 • jeśli coś działa, rób tego więcej
 • jeśli coś nie działa, rób coś innego
 • jeśli coś się nie zepsuło – nie naprawiaj tego.

Czas trwania procesu

Czas trwania procesu terapeutycznego nie jest ściśle określony. Jego dynamika koncentruje się na tym, by klient osiągnął wyznaczone przez siebie cele w jak najkrótszym czasie. W praktyce oznacza to często, że ilość spotkań nie przekracza 10. Przy czym, okres pomiędzy pierwszym, a ostatnim spotkaniem może wynosić wiele miesięcy.

Nasi terapeuci

Spotkania w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach prowadzą: 

PSYCHOTERAPIA GESTALT

Psychoterapia Gestalt

Terapia Gestalt koncentruje się na tworzeniu warunków do poznania samego siebie, poszerzenia własnej samoświadomości i rozwoju osobowości oraz przywróceniu poczucia odpowiedzialności
za własne życie. 

Zakłada, że:

 • ważne jest tu i teraz – nie możesz zmienić swojej przeszłości, ani tego czego jeszcze nie doświadczyłeś, to jest przyszłości; masz wpływ na to co jest teraz – w teraźniejszości możesz odkrywać swoje potrzeby i je zaspokajać
 • zmiana możliwa jest wtedy, gdy zaakceptujesz to, co jest, takie jakie jest
 • masz potencjał, by wziąć pełną odpowiedzialność za swoje czyny, uczucia i myśli.

Psychoterapia Gestalt jest stosowana w zaburzeniach osobowości, zaburzeniach o charakterze neurotycznym, lękowych, psychosomatycznych i depresyjnych.

Przydatna jest również jako metoda samopoznania i rozwoju dla osób dobrze funkcjonujących, stających wobec zwyczajnych problemów egzystencji takich jak rozstanie, żałoba, konflikt, bezrobocie, zmęczenie, niepokój, roztargnienie, samotność czy kryzys duchowy.

Czas trwania procesu terapeutycznego nie jest ściśle określony. Może mieć charakter terapii krótko lub długoterminowej. 

Nasi terapeuci Gestalt

Spotkania w nurcie Terapii Gestalt prowadzą: 

Psychoterapia Gestalt Ruda Śląska gabinet psychoterapeuty

PSYCHOTERAPIA SYSTEMOWA

Psychoterapia systemowa

Terapia systemowa zalecana jest rodzinom lub parom (małżonkowie/rodzice z dziećmi). Traktuje osobę jako część systemu, w którym funkcjonuje ona na co dzień. Skupia się na relacjach istniejących w rodzinie, rolach, które pełnią poszczególne osoby oraz na sposobach komunikacji.

Celem psychoterapii systemowej jest doprowadzenie do korzystnych i potrzebnych zmian w funkcjonowaniu rodziny dzięki ingerencji w jej struktury, uświadomienie źródeł i mechanizmów problemu oraz szukanie ich rozwiązań.

Centrum Terapii i Rozwoju Co Dobrego? Ruda Śląska psychoterapia systemowa

Dedykowana jest rodzinom/parom, w których występują:

 • konflikty
 • kryzysy rodzinne
 • zaburzenia psychiczne lub emocjonalne
 • problemy z komunikacją
 • problemy wychowawcze
 • przemoc fizyczna i psychiczna.

Szczególnie korzystne jest prowadzenie terapii systemowej przez dwóch terapeutów.

Czas trwania procesu terapeutycznego nie jest ściśle określony. W przypadku niektórych problemów, do ich opanowania może wystarczyć kilka sesji.

Nasi terapeuci 

Spotkania w nurcie terapii systemowej prowadzą w Centrum:

KIDS' SKILLS

Kids’Skills – Dam radę!

Kids’Skills – Dam radę! to metoda przeznaczona dla dzieci, które mają trudność z opanowaniem nowych umiejętności oraz zaburzenia koncentracji, zaburzenia lękowe, wybuchy złości, problemy
z jedzeniem i snem.

Polega ona na przeformułowaniu problemu z którym mierzy się dziecko, w nową umiejętność, której się uczy. Jest uporządkowana w postaci piętnastu kroków dopasowanych do dziecięcego rozumienia świata i właściwych dla dzieci sposobów przezwyciężania problemów. Oto niektóre z nich:

 • uzgodnienie umiejętności do opanowania
 • zgromadzenie wsparcia
 • planowanie świętowania
 • ćwiczenie umiejętności
 • tworzenie przypomnień
 • świętowanie sukcesu
 • przekazanie umiejętności innym.

Oczywiście dziecko zdobywa nowe umiejętności przy wsparciu dorosłych. Dzieje się to jednak w atmosferze zabawy i przygody, a nie przymusu, co bardzo sprzyja uczeniu się. 

Nasi specjaliści

Sesje wg metody Kids’Skills – Dam radę prowadzą w Centrum 

Kids' Skills praca rozwojowa z dziećmi

NVC

Porozumienie bez przemocy

Celem Porozumienia bez Przemocy nie jest zmiana ludzi i ich zachowania tak, aby postawić na swoim, ale zbudowanie relacji opartych na szczerości i empatii, tak aby potrzeby wszystkich zostały zaspokojone. Marshall B. Rosenberg

Porozumienie bez Przemocy (ang. Nonviolent Communication, NVC) jest skuteczną strategią rozmowy, w której każdy uczestnik coś zyskuje. To sposób komunikacji, który polega na poszanowaniu uczuć i potrzeb zarówno własnych, jak i innych ludzi i zaspokajania ich w sposób, który unika wywierania nacisków, szantażu emocjonalnego, wymuszania zachowań przy pomocy gróźb i kar. Jest drogą empatii i budowania życzliwych relacji z ludźmi.

Jest metodą, którą polecamy każdemu – pomaga lepiej zrozumieć potrzeby swoje i ludzi z którymi komunikujemy się na co dzień. 

Co Dobrego? Centrum Terapii i Rozwoju wnętrza

konsultacje psychologiczne

Konsultacje psychologiczne

Konsultacje psychologiczne to profesjonalne spotkania z psychologiem, których celem jest kompleksowe spojrzenie i zrozumienie różnorodnych trudności emocjonalnych,
behawioralnych czy rozwojowych, jakich doświadczają dzieci i młodzież. Konsultacje obejmują diagnozę problemu za pomocą szczegółowego wywiadu z rodzicami (1-2 spotkania), a później dzięki nawiązaniu zaufanej relacji, spotkania odbywają się z dzieckiem.

Konsultacje dotyczą nie tylko samej diagnozy, ale również formułowania przez psychologa adekwatnych zaleceń i strategii działania. Psycholog może również pracować z dzieckiem, pomagając zrozumieć mu siebie, rozwijać umiejętności radzenia sobie z trudnościami oraz wspierać rozwój. Praca z dzieckiem to jednak też praca z rodzicem – wspólnie działamy, by zarówno dziecko, jak i rodzic, otrzymał adekwatną pomoc.

Kiedy zgłosić się na konsultację psychologiczną?

 • kiedy występują trudności szkolne
 • przy zmianach i konfliktach rodzinnych, np. rozwód
 • gdy występują trudności emocjonalne, np. nasilony lęk czy obniżony nastrój
 • kiedy pojawiają się trudności behawioralne, np. przejawy agresji
 • gdy cokolwiek niepokoi Cię w zachowaniu dziecka i chcesz po prostu to sprawdzić.


Nasi specjaliści

Konsultacje psychologiczne w Centrum prowadzi: