TERAPIA RODZINNA

Terapia Rodzinna

Terapia rodzinna Ruda Śląska

Przeznaczona jest dla rodzin doświadczających trudności we wzajemnych relacjach, które destabilizują życie rodzinne. 

Rodzina to dynamiczny system, w którym poszczególne osoby oddziałują na siebie. Kryzys jednego członka rodziny jest odczuwalny także przez pozostałe osoby, podobnie jak dobrostan. Dlatego ważne jest wspólne szukanie rozwiązań pojawiających się problemów. Dobrze przepracowany kryzys może znacząco poprawić jakość wspólnego życia. Nieprzepracowany – jest jego zagrożeniem.  

Na pierwsze spotkanie (konsultację) zapraszamy wszystkich domowników. Ustalany jest na niej cel, w którego osiągnięciu ma pomóc terapia. Może nim być: poprawa relacji wewnątrzrodzinnych, zrozumienie trudności z którymi mierzy się rodzina, wypracowanie kierunku pożądanych zmian, itp. Wówczas też jest ustalane, kto będzie brał udział w terapii. Może się zdarzyć, że na wstępnej konsultacji, bądź w trakcie terapii pojawi się potrzeba rozmowy samych rodziców, bez obecności dzieci. Kształt terapii ma służyć przede wszystkim rodzinie by osiągnęła wyznaczony cel.

Sesje rodzinne trwają 90 minut  i odbywają się co 2 – 3 tygodnie. Czas trwania całego procesu uzależniony jest od ustalonego celu i może trwać od kilku do kilkudziesięciu sesji.

Terapię rodzinną w Centrum prowadzą:

*W przypadku kłopotów z umówieniem wizyty, zachęcamy do kontaktu mailowego: kontakt@co-dobrego.pl