You are currently viewing Terapia Par. Zawieranie Sojuszu dla Trwałego Związku

Terapia Par. Zawieranie Sojuszu dla Trwałego Związku

1. Szacunek dla Trudności:

Terapia par to wyraz szacunku dla trudności, jakie mogą napotkać dwie osoby starające się utrzymać trwały związek. Każdy związek przechodzi przez różne etapy, a wspólne radzenie sobie z problemami może zbliżyć parę jeszcze bardziej. To pokazuje, że związek jest dla nas ważny i zasługuje na uwagę oraz wysiłek.

2. Ważność Dla Dzieci:

Dla par mających dzieci, terapia par staje się szczególnie istotna. Stabilność rodziny wpływa bezpośrednio na rozwój i dobre samopoczucie dzieci. Warto inwestować w związek, by stworzyć dla potomstwa bezpieczne i harmonijne środowisko.

3. Własny Dobrostan:

Nie zapominajmy również o samych sobie. Terapia par to także inwestycja w własny dobrostan psychiczny. Poprawa jakości życia osobistego przekłada się na ogólną satysfakcję i poczucie spełnienia.

Problemy Komunikacyjne:

Najczęstszym powodem, dla którego pary sięgają po terapię, są trudności w komunikacji. Terapeuci pomagają zrozumieć różnice w stylach komunikacji i uczą skutecznych metod porozumiewania się.

Kryzys Więzi Emocjonalnej:

Pary doświadczają czasem kryzysu w relacji emocjonalnej. Terapia pomaga identyfikować i rozwiązywać konflikty, a także odbudować utracone zaufanie i intymność.

Problemy Seksualne:

Kwestie związane z intymnością i życiem seksualnym mogą również skłonić pary do szukania pomocy terapeutycznej. Terapeuci pomagają zrozumieć i radzić sobie z różnicami w potrzebach i oczekiwaniach.

Presja Rodziny i Znajomych:

Często otaczający nas ludzie, zwłaszcza rodzina i bliscy przyjaciele, mogą wpływać na decyzję pary o terapii. Presja społeczna, oczekiwania czy opinie otoczenia mogą sprawić, że para zdecyduje się na terapię, aby spełnić oczekiwania innych. Niemniej jednak, warto podkreślić, że terapia par powinna być decyzją podejmowaną dla dobra związku, nie tylko ze względu na zewnętrzne oczekiwania.

Stres Związany z Pracą:

Wspólna codzienność może wpływać na nasze związki, zwłaszcza jeśli jedno lub oboje partnerów doświadcza trudności związanych z pracą. Wysokie oczekiwania zawodowe, niewłaściwe zarządzanie stresem czy konflikty w miejscu pracy mogą przenikać do życia prywatnego. Terapia par stanowi wówczas bezpieczne miejsce do rozważenia i rozwiązania problemów wynikających z życia zawodowego.

Różnice Światopoglądowe:

Pary często decydują się na terapię w związku z różnicami światopoglądowymi. Różnice w poglądach na kwestie takie jak religia, polityka czy wartości życiowe mogą stanowić źródło konfliktów. Terapeuta może pomóc parze w znalezieniu wspólnego mianownika, poszukaniu kompromisów i zrozumieniu, że różnice te niekoniecznie muszą prowadzić do rozstania.

Różnice Charakterologiczne:

Osobowości partnerów mogą być fundamentem zdecydowanych różnic w podejściu do życia. Terapia par pomaga zrozumieć i akceptować różnice charakterologiczne, umożliwiając znalezienie wspólnego języka i sposobu na wzajemne uzupełnianie się.

Hierarchia Wartości:

Kiedy partnerzy mają różne hierarchie wartości, mogą napotykać trudności w podejmowaniu wspólnych decyzji. Terapia par umożliwia wypracowanie wspólnych priorytetów, zidentyfikowanie wartości, które są dla obojga istotne, oraz stworzenie kompromisów, które zaspokajają obie strony.

Aspekty ekonomiczne:

Trudności finansowe mogą wywierać ogromną presję na związek. Bezustannie spory o pieniądze, brak zrozumienia dla sytuacji finansowej partnera czy niepewność związana z przyszłością finansową mogą prowadzić do poważnych konfliktów. Terapia par może pomóc w rozwiązywaniu tych kwestii poprzez naukę zarządzania finansami jako zespołowym wysiłkiem oraz radzenie sobie ze stresem związanym z problemami finansowymi.

Presja Związana z Niedojrzałością do Ważnych Zmian:

Czasem jedna ze stron związku może nie być gotowa na ważne zmiany, takie jak zaangażowanie się w małżeństwo, zakładanie rodziny czy przeprowadzka do nowego miejsca. Presja ze strony partnera lub społeczeństwa może prowadzić do konfliktów i niezrozumienia. Terapia par stanowi bezpieczne miejsce do rozmów na temat tych kwestii, a także pomaga partnerom zrozumieć i zaakceptować swoje potrzeby i oczekiwania.

Terapia par może przynieść liczne pozytywne efekty, w tym:

  • Lepsza Komunikacja: Poprawa umiejętności komunikacyjnych, co ułatwia wyrażanie potrzeb i zrozumienie partnera.
  • Wzrost Bliskości Emocjonalnej: Terapia pomaga odbudować więź emocjonalną, wzmacniając zrozumienie i wsparcie dla siebie nawzajem.
  • Rozwiązanie Konfliktów: Parze udaje się skutecznie radzić sobie z konfliktami i trudnościami, co prowadzi do trwałej harmonii.
  1. Etap Diagnozy: Pierwsze spotkanie z terapeutą koncentruje się na zrozumieniu problemów, ustaleniu celów terapeutycznych i stworzeniu planu pracy.
  2. Indywidualne Sesje: Terapeuta może zdecydować się na sesje indywidualne z każdym z partnerów, aby zidentyfikować osobiste potrzeby i oczekiwania.
  3. Sesje Wspólne: Następnie para uczestniczy w sesjach wspólnych, gdzie omawiane są trudności, poszukiwane rozwiązania i rozwijane nowe umiejętności komunikacyjne.
  4. Praktyka W Domu: Terapeuci często zalecają praktyki do stosowania w domu, aby wzmocnić zdobyte umiejętności i budować pozytywne nawyki.
  5. Monitorowanie Postępów: Na kolejnych sesjach monitoruje się postępy, dostosowuje strategie terapeutyczne i rozwija dalsze cele.

Terapia par oferuje wsparcie i narzędzia nie tylko do radzenia sobie z codziennymi trudnościami, ale także do głębokiej pracy nad związkiem. Bez względu na przyczyny problemów, które napotyka para, terapia par stwarza możliwość zrozumienia, akceptacji i wzrostu jako partnerów. Dlatego też, gdy związek napotyka trudności, warto pamiętać o możliwości skorzystania z terapii par jako ścieżki do odnowy i umocnienia relacji. To inwestycja w przyszłość związku oraz w własną satysfakcję i szczęście życiowe.

Mariola Domańska

Dorośli | Pary | Rodziny | Konsultacje

Terapeuta TSR
Praktyk Kids’ Skills
Pedagog

Alina Szulirz

Dorośli | Pary | Rodziny

Terapeuta TSR
Psychoterapeuta Gestalt
Praktyk Kids’ Skills