WSPARCIE GRUPOWE

II EDYCJA 2024 GRUPY WSPARCIA DLA RODZICÓW DZIECI Z DIAGNOZĄ ZE SPEKTRUM AUTYZMU ,,Sięgam poMOC!"

GRUPA DLA RODZICÓW DZIECI Z DIAGNOZĄ ZE SPEKTRUM AUTYZMU ,,Sięgam poMOC!" II EDYCJA 2024

Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z diagnozą ze spektrum autyzmu ,,Sięgam poMOC!” powstała z zauważenia potrzeby rodziców doświadczających podobnych trudności związanych z diagnozami ich dzieci,  do wzajemnego kontaktu i dzielenia się swoimi sposobami przeżywania i radzenia z sytuacjami, które napotykają ich rodziny. Przeznaczona dla rodziców, których dzieci mają lub są w trakcie diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu. Dla rodziców, których codzienne działania są często zależne od możliwości ich dzieci oraz dla których codzienność uległa wielu zmianom odkąd w rodzinie pojawiło się dziecko wymagające innej uwagi.

Spotkania grupy będą dla rodziców bezpieczną przestrzenią na wypowiadanie na głos ich myśli i trudności oraz będą służyć wzajemnemu wspieraniu się i dzieleniu doświadczeniami związanymi z byciem rodzicem. Spotkaniom grupy będą towarzyszyć elementy edukacyjne i rozwojowe, mające na celu pozytywnie wpłynąć na jakość wspólnego życia rodziny, jak również objąć opieką i troską samego rodzica.

TEMATY  SPOTKAŃ (modyfikowane w zależności od oczekiwań grupy i bieżących problemów zgłaszanych przez rodziców):

  1. Poznajmy się – Kim jestem, jakie są mocne strony moje i mojej rodziny.
  2. Moja odpowiedź na pytanie „Dlaczego ja?” – Na jakim etapie akceptacji diagnozy mojego dziecka jestem. 
  3. Jaka potrzeba stoi za moimi emocjami – Stres, gniew, strach, frustracja – o czym mówią nam te emocje?
  4. O marzeniach i celach – Jak zmieniły się moje oczekiwania i cele? 
  5. Ja jako… kobieta, mężczyzna, przyjaciel, siostra, brat, pracownik – rodzic w innych rolach. 
  6. Dbam o siebie – Rodzicielskie self-care czyli higiena psychiczna rodzica dziecka z diagnozą ze spektrum autyzmu. 

Spotkania grupy rodziców dzieci z diagnozą ze spektrum autyzmu w Centrum poprowadzi:

Monika Zasada – magister pedagogiki, terapeuta TSR w drodze certyfikacji oraz członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Poza zaawansowanym szkoleniem z TSR ukończyła szkolenie z zastosowania TSR w pracy z klientem z diagnozą ze spektrum autyzmu oraz inne kursy z zakresu metod pracy z dzieckiem i rodziną, metodę ,,Kids’ Skills Dam radę!” oraz porozumienia bez przemocy – NVC. Posiada doświadczenie w pracy indywidualnej z osobami z diagnozą ze spektrum autyzmu i ich rodzinami oraz w rozwojowej pracy grupowej w formie kręgów kobiet i grup wsparcia dla rodziców oraz nastolatek. 

GRUPA:
Pracować będziemy w małych, max. 10-osobowych grupach.
Grupa zostanie uruchomiona, kiedy liczyć będzie min. 6 osób.

TERMINY:
Spotkania będą się odbywać raz w miesiącu, w piątki w godzinach 17:30-20:00 lub soboty w godzinach 10:30-13:00.

ZAPISY:
Aktualne zapisy dotyczą grupy, której rozpoczęcie planowane jest na październik 2024 roku.
Dokonanie zapisu oznacza wyrażenie chęci udziału we wszystkich 6 spotkaniach w ramach cyklu.

Przed rozpoczęciem spotkań grupowych odbędą się spotkania indywidualne zgłoszonych osób. Zależy nam na tym, aby poznać Wasze potrzeby, dowiedzieć się czego oczekujecie, aby na te potrzeby i oczekiwania odpowiedzieć podczas procesu grupowego. Dziękujemy za zaufanie i Wasze zgłoszenia!

KOSZT:
Cena udziału w II edycji 2024: 120 zł / 1 osoba  lub 180 zł / 2 osoby za 1 spotkanie (2,5h)

Rezerwacja miejsca w grupie dokonywana jest po dokonaniu wpłaty zaliczki w wysokości 120 zł (na poczet pierwszego spotkania).

Płatności można dokonywać ratalnie, na min. tydzień przed każdym spotkaniem.

KONTAKTW przypadku chęci umówienia spotkania, wyjaśnienia wątpliwości i zadania pojawiających się pytań zachęcamy do kontaktu mailowego: kontakt@co-dobrego.pl lub telefonicznego: 530 770 202.